Jubileumsserien ”Sjuhundra år på sju konserter – en hisnande tidsrymdfärd” blev en framgång och rönte stor uppskattning hos ulricehamnarna. Nu sjösätts uppföljaren. Den sjuhundra år långa resan fortsätter och vi riktar blickarna framåt. Varannan vecka angörs en ny fråga i Ulricehamns kyrka. Korta och tankeväckande introduktioner med början kl 18.00 följs av ungefär en timmas ekologisk musik.

FRAMTIDSFRÖN – fem kvällar om och med hållbarhet behandlar fem aspekter av livskvalitet under hösten 2008. I botten ligger frågan: Varför välja att leva i framtidens Ulricehamn? Introduktionerna kommer att hållas av intressanta personligheter med erfarenheter från nyckelpositioner i Ulricehamns näringsliv och offentliga förvaltning. I detalj kommer de att utformas något olika, men alla kommer att handla om vad vi fyller vårt liv med; goda råvaror i allt – mat, möbler, kläder, relationer – om klimatansvar, kommunikation, intuition och omätbarhet, nu och närvaro och om att fånga tillfällen i flykten. Den musikaliska reliefen till dessa frågor blir fem program med nationella teman: ett italienskt, ett franskt, ett svenskt, ett ryskt och ett engelskt. I speglingen mot våra uppfattningar om andra och andras sätt att leva finns mycket att upptäcka om oss själva.

Konsertserien FRAMTIDSFRÖN arrangeras av Svenska Kyrkan i Ulricehamn med visst stöd från Kulturförvaltningen i Ulricehamns kommun. Projektansvarig är Elisabeth Feldt i samråd med Carl Sjögren och Louise Muhl.

Dölj


Att kungen en kväll i mars släckte fasadbelysningen på Slottet blev en förstasidesnyhet i både GP och DN. Släckningen uppmärksammade Earth Hour, som innebär att människor över hela världen stänger av sina elektriska apparater och lampor för att under sextio minuter begrunda i hur stor utsträckning vi har blivit beroende av sladdar och batterier. Insikten manar till eftertanke hos såväl hög som låg. En timma för jorden.

Konsertserien FRAMTIDSFRÖN fungerar även om strömmen går. Möjligen får vi tända några extra stearinljus – kanske till och med alla ljusen i Ulricehamns kyrkas vackra takkronor och placera några golvljusstakar vid notställen – men vi kan koncentrera oss på det vi kommit för. Att ge och ta emot. Att lyssna.

Musik är en förnyelsebar råvara. Framförandet som i ett här och nu springer ur kompositionen är varje gång nytt och unikt – hur många gånger som helst. Bra musik låter avslöja något nytt till och med den tusende gången – träffar en ny sträng i lyssnarens hjärta, tar hos musikern i bruk en färg som aldrig förut kommit till användning. Det som sker i mötet mellan utövare och åhörare är outsägligt spännande; ömsesidigt utvecklande, hälsosamt och hållbart.

Välkommen till fem klimatsmarta konserter!

Dölj


21 SEPTEMBER

5 OKTOBER

19 OKTOBER

2 NOVEMBER

16 NOVEMBER

Samtliga konserter äger rum i Ulricehamns kyrka.