Om Elisabeth

Elisabeth Feldt

”Elisabeth Feldt förfogade inte bara över en fantastiskt kärnfull sopranstämma utan också över en lysande förmåga att genom såväl tonfall och klangfärg som scenisk närvaro gestalta ett stort spektrum av känslor, stämningar och karaktärer.” Per Björck, Hallandsposten

Elisabeth Feldt är en klassisk sångerska som arbetar inom kyrkomusik och konsert. Hennes repertoar är rik och omväxlande, liksom hennes stilistiska bredd. Hon rör sig med lätthet från barock och klassicism över romantik och modernism till helt nyskriven musik.

Elisabeth Feldt har framträtt som solist i en rad kyrkomusikaliska verk såsom Bachs H-mollmässan, Johannespassionen, Juloratoriet, Himmelsfärdsoratoriet och bland många andra bachkantater Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 och Ich habe genug BWV 82, Händels Messias, Gloria och Il pianto di Maria, Pergolesis och Haydns Stabat mater, Vivaldis Gloria, Mozarts Exsultate Jubilate och C-mollmässan, Brahms Ein deutsches Requiem, Romans Den svenska messan, Faurés och Duruflés rekvier, Larssons Förklädd gud, Mendelssohns Paulus, Psalm 42 och Hear my prayer, Hovlands Du såg mig samt Fredrik Sixtens En svensk Markuspassion.

Som romansartist har hon många gånger presenterat väl genomarbetade och överraskande programkoncept; många gånger och gärna tillsammans med pianisten Mikael Holmlund. Människor runtom i Sverige har fått konsertupplevelser hos kammarmusikföreningar och andra arrangörer med sånger av Berg, Brahms, Marx, Schubert, C Schumann, R Schumann, Strauss, Wagner, Debussy, Poulenc, Messiaen, Satie, Rachmaninoff, Mussorgsky, Frumerie, Grieg, Larsson, Linde, Nystroem, Peterson-Berger, Rangström, Sibelius, Sörenson, Sjögren och Stenhammar.

Elisabeth Feldt har medverkat som sopransolist vid uruppföranden av flera nyskrivna verk. I maj 2012 sjöng hon i uruppförandet av Maria Löfbergs himmelsfärdsoratorium Herre över allting.

Elisabeth har ägnat sig mycket åt undervisning och är en erfaren och uppskattad pedagog. Under åren 2006 till 2017 var hon fast anställd på Helsjöns folkhögskola (Göteborgs stift). Sedan 2017 undervisar hon vid S:ta Elisabets folkhögskola i Göteborg och i eget företag.

Elisabeth Feldt fick sin utbildning vid musikhögskolorna i Göteborg, Örebro och Piteå. Inledningsvis utbildade hon sig till kyrkomusiker. Därefter vidtog studier i solosång och sångmetodik. Stor betydelse under utbildningen hade Dorothy Irving och Matti Hirvonen. Elisabeth Feldt har deltagit i masterclasses och kurser och erhållit värdefull vägledning från Birgitta Svendén, Helena Döse, Olle Persson, Loa Falkman, Paul Farrington, Kevin Smith, Barbro Marklund och Gunnel Bergström.