Portfolio

 ORATORIER OCH KYRKOMUSIKALISKA VERK

Jag älskar kyrkomusik och medverkar mer än gärna som solist i kyrkomusikaliska verk. Många önskeverk har jag fått sjunga i vid det här laget, men min största dröm har jag kvar: Mendelssohns Elijah. (Några ytterligare bachverk är också mycket högt upp på drömlistan.)

Bach BWV 232 H-mollmässan 2014
Bach BWV 243 Magnificat 2018
Bach BWV 248 Juloratoriet 1-3 2010, 2012, 2014, 2018
Bach BWV 248 Juloratoriet 4-6 2020
Bach
BWV 245 Johannespassionen 2013
Bach BWV 11 Himmelfärdsoratoriet 2018
Bach BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen! 2021, 2013, 2012, 2007, 2005
Bach BWV 82A Ich habe genug 2005, 2007, 2018
Bach BWV 1 Wie schön leuchtet der Morgenstern 2016
Bach BWV 3 Ach Gott, wie manches Herzeleid 2019
Bach BWV 61 Nun komm der Heiden Heiland 2019
Bach BWV 111 Was mein Gott will, das g’scheh allzeit 2019
Bach BWV 38 Aus tiefer Not schrei ich zu dir 2017
Bach BWV 199 Mein Herze schwimmt im Blut 2019, 2021
Bach BWV 144 Nimm was dein ist und gehe hin 2020
Bach BWV 124 Meinem Jesum lass ich nicht 2020
Brahms Ein deutsches Requiem op. 45 2017
Dvořák Mässa i D-dur op. 86 2018
Duruflé Requiem 2006, 2010
Fauré Requiem 2005, 2012
Fridolfsson Christus vincit 2009 uruppförande
Haydn Stabat mater 2011
Hovland Du såg mig 2007
Händel Messias 2007, 2013, 2013, 2014, 2016, 2017
Händel Il pianto di Maria 2010
Händel Gloria 2021, 2008
Händel Salve Regina 2019
Löfberg Herre över allting 2012 uruppförande
Mendelssohn Paulus 2016
Mendelssohn Psalm 42 2011, 2018
Mendelssohn Hear my prayer 2008, 2011, 2012, 2018, 2021
Mozart Exsultate jubilate 2008, 2011
Mozart Mässa i c-moll 2016
Larsson Förklädd gud 2007, 2013
Pergolesi Stabat mater 2006, 2008
Puccni Messa di Gloria (tenor!) 2019
Roman Den svenska messan 2014
Saint-Saëns Juloratorium 2022
Sixten En svensk Markuspassion 2011, 2010
Telemann Nun komm der heiden Heiland 2011, 2013
Vivaldi Gloria 2009, 2010, 2012, 2013, 2019

ROMANSER OCH KAMMARMUSIK

Jag har sjungit mängder av romansprogram, i både kammarmusikföreningar och kyrkor. Allra oftast och helst tillsammans med pianisten Mikael Holmlund. Vi var väldigt aktiva fram tills att föräldraskapet i våra respektive familjer fick prioritet över tiden. Perspektiven förändras.

Här finns en hel del exempel på fina program. De som har en stjärna (*) efter sig är fullständiga programblad med kommentarer även om musiken och inte bara oss musiker. Om du är intresserad av ljudupptagningar så maila mig.

Drömkristaller 
Vårflod 
När det sista lövet faller*
Ljuset strömmar in
Drömkristaller*
Övervintrande kärlek
Elisabeth Feldt och Mikael Holmlund 
Herbstsonnnenschein – höstsolsken 
Saltstänk* 
I näktergalens spår* 
Extas!* 
All längtan har en framtid* 
Bland skogens höga furustammar* 
Han som badade sin klocka i te* 
Äventyrsresa till Polcirkeln*
1908 Larsson Sörenson Frumerie*
Romansafton*
Att älska för kärleks skull* 
Sann människa*
I all längtan bor en framtid*
Smältvatten
Poesi! – orgelmusik och sånger tillsammans med orgel av Karg-Elert, Vierne och Franck.
Mellan hopp och förtvivlan*
Våren – orgelmusik och sånger tillsammans med orgel av bl. a. Eben och Grieg.

SÅNGUNDERVISNING

Under tio år hade jag fast anställning som sångpedagog på Helsjöns folkhögskola (Göteborgs stift). Där var jag ansvarig för sångundervisningen och hade enskild och gemensam undervisning med samtliga sångstuderande varje vecka. De första åren innehöll min tjänst också ensembleledning och kammarmusik. Dessa ämnen kom att flytta över till andra kollegors tjänster när intresset för sångämnet växte mer än min tjänst kunde göra. Jag började med hög entusiasm och frimodighet och rätt mycket undervisningsteori i bagaget. Det var bra. Detta fick jag pö om pö växla in mot erfarenhet. Det är bättre. Arbetet var utvecklande och meningsfullt. Mötena med de studerande under flera tusen sånglektioner har i hög grad påverkat vilken pedagog jag är idag. Folkbildningens adelsmärke är verkligen detta: det finns alltid ett du och ett jag. Pedagog och studerande påverkar varandra i en ömsesidighet.

Idag (2022) undervisar jag i privat regi i min studio i Mölndal och på S:ta Elisabets folkhögskola i Göteborg. Mina sångstuderande bedriver arbete på olika nivåer; de är alltifrån synnerligen oerfarna till delvis professionella. I viss utsträckning undervisar jag också friska röster i tal. Exempelvis retorikstudenter har haft glädje av sådan undervisning. Det går bra att maila till mig vid intresse.

KÖRPEDAGOG

Söm körpedagog har jag arbetat med körer för vuxna och barn under kortare och längre perioder, framför allt med fokus på klangutveckling. Under våren 22 arbetar jag med unga röster i Kungsbacka gosskör och vuxna kvinnoröster i kören Cantate i Åsa.

PROJEKTLEDARE

När min hemstad Ulricehamn fyllde 700 år hade jag konstnärligt och administrativt ansvar för en konsertserie som Ulricehamns kommun och Svenska kyrkan i Ulricehamn gemensamt arrangerade. Sjuhundra år på sju konserter – en hisnande tidsrymdfärd ägde rum hösten 2007 och blev en fantastiskt fin del av jubileumsfirandet. Två uppföljare fick jag också leda: Framtidsfrön – fem kvällar om och med hållbarhet (2008) och Perspektiv – fem speglingar (2009). Det må vara hänt att hemsidan från 2007 ser fullkomligt uråldrig ut – men efter alla år är jag fortfarande väldigt stolt över innehållet i samtliga dessa projekt, både över min egen insats och helheten.