Upplevelser och erfarenheter

Jag är ju väldigt förtjust i att dela upp fenomen i motsatser för att hitta struktur och klarhet. I den andan kan studerande, eller elever om man så vill, delas upp i två kategorier: upplevelser och erfarenheter.

Upplevelserna är sådana studerande som vågar lita på vad jag säger och som respekterar min erfarenhet. Som tar till sig och prövar alla förslag jag ger och som låter sig inspireras av musiken själv. Som de metodiska greppen fungerar utmärkt på och som stimulerar det bästa i mig. ”Upplevelserna” får mig att känna mig som en fantastisk pedagog.

Erfarenheterna är de där studerande som jag gör misstag på. Som jag grubblar och drar lärdomar av och där jag känner hur jag som pedagog och människa kommer till korta. Fanns där tecken som jag kunde ha sett och förstått? Ibland ja, ofta nej. Vissa saker måste man lära av erfarenhet. Nyttigt, ja, men kul är det inte. Men erfarenheterna gör att någon annan får bli en upplevelse. ”Erfarenheterna” gör mig till en bättre pedagog.