ICVT 2017

Nyss hemkommen från ICVT 2017 i Stockholm. ICVT står för International Congress of Voice Teachers. Det har varit så fruktansvärt intressant – intressant på så många olika plan. Förutom att allting med sång och sångundervisning är så fruktansvärt intressant så är själva upplägget också värt många reflektioner. Min avsikt är att återkomma med några olika perspektiv.

Delegaterna var från hela världen med en viss tyngdpunkt på USA. Skillnaderna mellan världsdelarna är enorm. Europa har verkligen en kolossalt viktig uppgift att berätta att världen inte grundlades i och med USA:s självständighetsförklaring. Vi står i ett sammanhang som sträcker sig så mycket längre tillbaka än så. Vi har också en uppgift i att påminna om att världen är så mycket större än Nordamerika. Vi får se om jag blir till reds att formulera några exempel på intressanta saker som jag har observerat.

På något sätt ser det ut som en tanke att nästa kongress ICVT2021 äger rum i Wien. Eja vore vi där!